ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სოციალური შეღავათები


  • 20 %-იანი დაფინანსება სამხედრო მოსამახურე ან სამხედრო მოსამსახურის ოჯახის წევრზე
  • 20 %-იანი დაფინანსება საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ სტუდენტებს;
  • 10% ფასდაკლება - თითოეულს ერთი ოჯახის ორი ან მეტი წევრისთვის;
  • 0%-იანი სტუდენტური სესხი - სწავლის საფასურის 10-ნაწილად გადახდის შესაძლებლობა.


მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის მექანიზმები