ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ადმინსტრაციული პერსონალი

ფინანსური სამსახური

ელენე ჯიქია - ფინანსური სამსახურის უფროსი, [email protected] 593 30 61 41

რატი გუდავაძე - ფინანსური მენეჯერი,[email protected] 593 21 01 90

ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

ხატია სირბილაძე - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი, [email protected] 598 62 77 19

თიესა მორჩაძე - 
ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე, [email protected], 598 12 46 11

სტრატეგიული განვითარების სამსახური

გიორგი გობრონიძე - სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი,[email protected] 558 21 48 96

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახური

გაგა ჩიხლაძე - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურის უფროსი,[email protected] 597 10 20 12ბიბლიოთეკა

ქეთევანი ჩხაიძე - ბიბლიოთეკის უფროსი,[email protected] 598 21 83 21

სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური

თინათინ მეფარიშვილი - სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსი,[email protected].514 70 44 07

ნაირა მანაგაძე - სტუდენტური ბაზების მენეჯერი,[email protected] 558 02 92 29

საგამოცდო ცენტრი

ლილე იმედაძე - საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი,[email protected] 571 75 06 00

იურიდიული სამსახური

სოფიო ყუბანეიშვილი - იურიდიული სამსახურის უფროსი, [email protected]

595 90 17 23

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრი

ანა ტყეშელაშვილი - სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრის ხელმძღვანელი, [email protected] 557 50 07 07

საქმისწარმოების სამსახური

ანა მაწკეპლაძე - საქმისწარმოების სამსახურის უფროსი, [email protected] 571 54 38 34

შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

ზურაბი გორდაძე - შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, [email protected],577 34 32 43

სერვისების სამსახური

რობერტ ზივზივაძე - სერვისების სამსახურის უფროსი, [email protected] 593 41 41 03

ანა ყიფიანი - ექთანი, [email protected] 599 22 81 80

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

ნიკოლოზ სვანაძე - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი,[email protected],595 30 88 25

უწყვეტი განათლების ცენტრი

აკაკი საღინაძე - უწყვეტი განათლების ცენტრის ხელძღვანელი,[email protected] 595 50 83 33

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

თათია ხარაბაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, [email protected]595 09 61 77


სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრი

გვანცა ჯიჩოშვილი - სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელი, [email protected] 599 57 35 51

 

სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრი

მარიამ ბარბაქაძე - სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრის ხელმძღვანელი, [email protected] 599 08 00 08

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური

თათია დოლიძე - საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი, [email protected], 555 21 88 23

 

უცხოელ სტუდენტთა შერჩევისა და მიღების სამსახური

ლაშა ჩახვაძე - უცხოელ სტუდენტთა შერჩევისა და მიღების სამსახურის უფროსი, [email protected],598 48 05 75

 

 

ფაკულტეტები:

მედიცინის ფაკულტეტი:

ადმინისტრაცია:

ხათუნა რუსაძე - დეკანი,
[email protected] 555 97 41 63

თინათინ გოგნაძე  
პროგრამის თანა-ხელმძღვანელი,
[email protected]  599 41 47 63

ზაზა ავალიანი         
პროგრამის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი,
[email protected] , 599 58 53 36

 

ნინო შალამბერიძე
სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი,
[email protected] , 551 97 74 97

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

თეონა გრიგოლაშვილი - დეკანი ,
 
[email protected]593 59 52 95 (113)

დიანა ჯღარკავა 
სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი,
[email protected] , 577 48 82 38

აზა იფშირაძე
ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი
[email protected]  ,    577 13 15 77   (116)

გოჩა თუთბერიძე
ბიზნეს ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი მოვალეობის შემსრულებელი.
[email protected]
599 10 00 36

მაია აზმაიფარაშვილი
 ტურიზმის მენეჯმენტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი მოვალეობის შემსრულებელი
[email protected] 577 77 11 35

მირზა ხიდაშელი 
 ფინანსების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის მ.შ.
[email protected] 599 03 04 69

გოჩა თუთბერიძე
ფინანსების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი მოვალეობის შემსრულებელი
[email protected], 599 10 00 36

გოჩა თუთბერიძე
ეკონომიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი
[email protected], 599 10 00 36

პანტელეიმონ კლდიაშვილი
საბუღალტრო აღრიცხვის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი
[email protected]  599 56 16 42

ტატიანა მურავსკა ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის თანა-ხელმძღვანელი
[email protected]