ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ადმინისტრაციული პერსონალი


ფინანსური სამსახური

ელენე ჯიქია - ფინანსური სამსახურის უფროსი

რატი გუდავაძე - ფინანსური მენეჯერი


ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

ხატია სირბილაძე - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

თიესა მორჩაძე - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე


საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახური

გაგა ჩიხლაძე - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურის უფროსი


ბიბლიოთეკა

ქეთევანი ჩხაიძე - ბიბლიოთეკის უფროსი

ია კვარაცხელია - ბიბლიოთეკარი

თეონა ქავთარაძე - ბიბლიოთეკარი


სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური

თინათინ მეფარიშვილი - სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსი

ნაირა მანაგაძე - სტუდენტური ბაზების მენეჯერი


საგამოცდო ცენტრი

ლილე იმედაძე - საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი


იურიდიული სამსახური

სოფიო ყუბანეიშვილი - იურიდიული სამსახურის უფროსი


სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრი

ანა ტყეშელაშვილი - სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრის ხელმძღვანელი

თეოდოტი ლეჟავა - სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების მენეჯერი


საქმისწარმოების სამსახური

ანა მაწკეპლაძე - საქმისწარმოების სამსახურის უფროსი


სერვისების სამსახური

რობერტ ზივზივაძე - სერვისების სამსახურის უფროსი

ანა ყიფიანი - ექთანი


ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

ნიკოლოზ სვანაძე - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი


უწყვეტი განათლების ცენტრი

აკაკი საღინაძე - უწყვეტი განათლების ცენტრის ხელძღვანელი


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

თათია ხარაბაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

თინათინ კოსტავა - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი  

ლალი ჩხიკვაძე - მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი 


სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრი

გვანცა ჯიჩოშვილი - სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელი


სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრი

მარიამ ბარბაქაძე - სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრის ხელმძღვანელი 


საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური

თათია დოლიძე - საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი 


უცხოელ სტუდენტთა შერჩევისა და მიღების სამსახური

ლაშა ჩახვაძე - უცხოელ სტუდენტთა შერჩევისა და მიღების სამსახურის უფროსი