ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ადმინისტრაციული პერსონალი

ფინანსური სამსახური

ელენე ჯიქია - ფინანსური სამსახურის უფროსი

 

რატი გუდავაძე - ფინანსური მენეჯერი

 

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახური

ანი კალანდია - ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახურის უფროსი

 

სტრატეგიული განვითარების სამსახური

გიორგი დათუაშვილი - სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი

 

ბიბლიოთეკა

ანტონ სინატაშვილი - ბიბლიოთეკის უფროსი

 

ქრისტი ჯანელიძე - ბიბლიოთეკარი

 

სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური

თინათინ მეფარიშვილი - სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსი

 

ნაირა მანაგაძე - სტუდენტური ბაზების მენეჯერი

 

საგამოცდო ცენტრი

ნატალი კიკალიშვილი - საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი

 

იურიდიული სამსახური

სოფიო ყუბანეიშვილი - იურიდიული სამსახურის უფროსი

 

სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრი

მარიამ რობაქიძე - სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრის ხელმძღვანელი

თეოდოტი ლეჟავა - სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების მენეჯერი

ლოგისტიკის სამსახური

რობერტ ზივზივაძე- ლოგისტიკის სამსახურის უფროსი

 

ანა ყიფიანი - ექთანი

 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

მიხეილ გაგოშიძე - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

თათია ხარაბაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

 

ლალი ჩხიკვაძე - მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

 

ანა კაკაბაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სპეციალისტი

 

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრი

გვანცა ჯიჩოშვილი - სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელი

 

სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრი

მარიამ აბესაძე - სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრის ხელმძღვანელი

 

საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური

თათია დოლიძე - საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი

 

უცხოელ სტუდენტთა შერჩევისა და მიღების სამსახური

ლაშა ჩახვაძე - უცხოელ სტუდენტთა შერჩევისა და მიღების სამსახურის უფროსი,

 

ეკონომიკის კვლევითი ინსტიტუტი

გოჩა უგულავა - ეკონომიკის კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი,