ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ადმინისტრაციული პერსონალი


ფინანსური სამსახური

ელენე ჯიქია - ფინანსური სამსახურის უფროსი

რატი გუდავაძე - ფინანსური მენეჯერი


ადამიანური რესურსებისა და საქმისწარმოების სამსახური

ხატია სირბილაძე - ადამიანური რესურსებისა და საქმისწარმოების სამსახურის უფროსი


სტრატეგიული განვითარების სამსახური

გიორგი დათუაშვილი - სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი


საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახური

გაგა ჩიხლაძე - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურის უფროსი


ბიბლიოთეკა

ქეთევანი ჩხაიძე - ბიბლიოთეკის უფროსი

ია კვარაცხელია - ბიბლიოთეკარი

თეონა ქავთარაძე - ბიბლიოთეკარი


სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური

თინათინ მეფარიშვილი - სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსი

ნაირა მანაგაძე - სტუდენტური ბაზების მენეჯერი


საგამოცდო ცენტრი

ლილე იმედაძე - საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი


იურიდიული სამსახური

სოფიო ყუბანეიშვილი - იურიდიული სამსახურის უფროსი


სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრი

თიესა მორჩაძე - სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრის ხელმძღვანელი

თეოდოტი ლეჟავა - სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების მენეჯერი


ლოგისტიკის სამსახური

რობერტ ზივზივაძე - ლოგისტიკის სამსახურის უფროსი

ანა ყიფიანი - ექთანი


ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

ნიკოლოზ სვანაძე - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი


ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

თათია ხარაბაძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ლალი ჩხიკვაძე - მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი 


სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრი

გვანცა ჯიჩოშვილი - სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელი


სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრი

მარიამ ბარბაქაძე - სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრის ხელმძღვანელი 


საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური

თათია დოლიძე - საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი 


უცხოელ სტუდენტთა შერჩევისა და მიღების სამსახური

ლაშა ჩახვაძე - უცხოელ სტუდენტთა შერჩევისა და მიღების სამსახურის უფროსი