ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

კონფერენციები 2011-2021 (არქივი)

2021 წელი
4-5 ოქტომბერი 
ქუთაისის უნივერსიტეტის დაარსებიდან 30 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: COVID-19-ის პრობლემები და მათი  გადაჭრის  გზები  ეკონომიკაში,  ბიზნესსა და მედიცინაში
კონფერენციის კრებული


2017 წელი
11-12 ნოემბერი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „ეკონომიკა, ბიზნესი და ტურიზმი: აქტუალური პრობლემები, მიღწევები და ინოვაციები“
კონფერენციის კრებული


2016 წელი
22-23 ოქტომბერი
IX საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია: „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“
კონფერენციის კრებული


2014 წელი
8-9 ნოემბერი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „ეკონომიკა, ტურიზმი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქვეყნის განვითარებაში: გამოწვევები და პერსპექტივები“
კონფერენციის კრებული 


2013 წელი
12-13 იანვარი
აკად. ვ.ქელბაქიანის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია (აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია)
კონფერენციის კრებული 

26-27 ოქტომბერი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: “სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები: ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები“ (ქუთაისის უნივერსიტეტი, კობლენც-ლანდაუს უნივერსიტეტი (გერმანია), საუნივერსიტეტო მენეჯმენტის ინტეგრირებული სისტემა: ევროკავშირისა და დსთ-ის ქვეყნების გამოცდილება - INURE)
კონფერენციის კრებული 


2012 წელი
20-21 ოქტომბერი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები: რეალობა და პერსპექტივები“ (ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია)
კონფერენციის კრებული 


2011 წელი
5-6 ნოემბერი
უნივერსიტეტის დაარსებიდან 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „ეკონომიკის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები“
კონფერენციის კრებული