ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ჩარიცხვასთან დაკავშირებული პროცედურები

საბაკალავრო პროგრამებზე ჩარიცხვა ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების მიხედვით.

აბიტურიენტთა ცნობარში ჩვენი კოდია : 019

ბიზნესის ადმინისტრირება - 0190101:
ეკონომიკა
 - 0190102;
სამართალი - 0190103;
ტურიზმის მენეჯმენტი  - 0190104;საბაკალავრო პროგრამებზე ჩასაბარებელი საგნები განისაზღვრება შემდეგნაირად:

ბიზნეს ადმინისტრირება

1. ქართული ენა და ლიტერატურა;
2. უცხოური ენა;
3. ისტორია ან მათემატიკა

ეკონომიკა
1. ქართული ენა და ლიტერატურა;
2. უცხოური ენა;
3. მათემატიკა


ტურიზმის მენეჯმენტი

1. ქართული ენა და ლიტერატურა;
2. უცხოური ენა;
3. ისტორია ან მათემატიკა


PDF ის ნახვა