ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ბიბლიოთეკა

 

 

 

 

 

 

 

 

ქუთაისის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი შედგება: უნივერსიტეტის მიერ მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებისათვის საჭირო სავალდებულო ლიტერატურისაგან, პერიოდული გამოცემებისაგან, ციფრული ლიტერატურისაგან და სხვა.

ბიბლიოთეკის ფონდის კატალოგი ასახულია ელექტრონულ საბიბლიოთეკო პროგრამაში OPENBIBLIO, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია სასურველი ლიტერატურის მოძიება.

ბიბლიოთეკა სთავაზობს მკითხველს  წიგნის გატანის, დაჯავშნის და ადგილზე სარგებლობის მომსახურებას.

ბიბლიოთეკის სამუშაო საათები

ორშაბათი-პარასკევი 09:00-21:00

ბიბლიოთეკის მეილი - [email protected]