ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

შრომების კრებული

 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

„ადამიანური კაპიტალი, ინსტიტუტები, ეკონომიკური ზრდა“

 

შრომების კრებული
2023

 

პლენარული სესია

გოჩა თუთბერიძე, გოჩა უგულავა 
ადამიანური კაპიტალის გაზომვის გამოწვევები და ახალი მიდგომები 

იოსებ არჩვაძე 
ეკონომიკის პოსტპანდემიური პერიოდის ძირითადი ნიშნები და თავისებურებანი  

რამინ ცინარიძე, გიორგი აბუსელიძე, ლაშა ბერიძე 
საინვესტიციო გარემოს, როგორც ეკონომიკური ზრდის ფაქტორის შეფასების  მეთოდოლოგიური საკითხები  

 

პირველი სექცია

Mirza Khidasheli  
Looming Sovereign Debt Crisis – What’s Wrong with State-Regulated Economics

Aziz Madi  
Tech, Tradition, and Values: Transformative Paths for Family Businesses

Ilia Chernenko  
Regional Determinants of Lifelong Learning In Russia: The Impact of Infrastructure Quality, Crime Level and Cultural Development on the Human Capital Strategies of the Employed

Ani Kalandia   
People Break Into Tech Professions and Master Distinctly New Technical Skills 

Malkhaz Dzadzua  
Why Should Governments and Employers Take the Human Capital Index Seriously?

Valentina Chuyenko, Oleksandra Chuyenko  
Legal Regulation of the Status of Ukrainian Refugees in the European Union: Prospective Directions Concerning Reform

Teona Grigolashvili, Maiya Grigolashvili
Impact of Globalization on Monetary policy 

 

მეორე სექცია

მერაბ ბარათაშვილი, თორნიკე ბარათაშვილი 
ადამიანური კაპიტალი როგორც  არსებით გამოწვევებზე შედეგის უზრუნველყოფის გადამწყვეტი რესურსი

თამილა ნუცუბიძე, ხათუნა ნუცუბიძე 
ნებაყოფლობითი კერძო პენსიის რეფორმა საქართველოში  

თამილა ნუცუბიძე 
დაგროვებითი პენსიის განვითარების გავლენა საპენსიო პოლიტიკაზე საქართველოში  

გოდერძი შანიძე
ტურისტული ბიზნესის  როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში 

ალექსანდრე ვაჭარაძე 
საფრთხის შემცველი ეკონომიკური ზრდა და მწვანე წყალბადი — როგორც უსაფრთხო ალტერნატივა

ნატალია ძიძიგური 
მუნიციპალიტეტების დელეგირებული ფუნქციები და მათი განხორციელების მექანიზმები,  როგორც ინსტიტუციური განვითარების მნიშვნელოვანი ელემენტი (აჭარის მაგალითზე) 

ემზარ ჯულაყიძე, ელიზბარ ბარბაქაძე  
წარმატების ინტელექტუალური საფუძვლები

ემზარ ჯულაყიძე, შალვა ჯულაყიძე 
წარმატებული მენეჯმენტის თანამედროვე გამოწვევა - ზრუნვა პერსონალის განვითარებაზე 

ბორის ჭიჭინაძე  
ადგილობრივი თვითმმართველობების  განვითარების   პრობლემები თანამედროვე საქართველოში  

დავით შავიანიძე, გიორგი ღავთაძე 
ეთნოეკონომიკის ზოგიერთი საკითხი  
 

 

მესამე სექცია

ნანა ლუხუტაშვილი, მარიამ დენოსაშვილი 
ადამიანური კაპიტალის განვითარებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ასპექტი უმაღლეს საგანმანათლებლო სისტემაში 

ნარგიზა ქარქაშაძე, თინათინ გუგეშაშვილი, შურა უკლება 
ადამიანური კაპიტალი და მისი როლი თანამედროვე ბიზნესში  

ლია გენელიძე, თეა ვალიშვილი 
შიდა მარკეტინგის მნიშვნელობა ადამიანური კაპიტალის ეფექტური მენეჯმენტისათვის ქართულ კომპანიებში 

გურამ უფლისაშვილი  
საქართველოს საგადასახადო სისტემის განვითარების და საგადასახადო კულტურის ფორმირების ზოგიერთ პრობლემურ საკითხთან დაკავშირებით 

ნაირა ვირსალაძე, მალვინა ყიფიანი 
ადამიანური კაპიტალის ფორმირების თანამედროვე ტენდენციები 

ირაკლი კინწურაშვილი, შურა უკლება 
ტექნიკის მაღაზიათა ქსელის მარკეტინგული სტრატეგიები, მეგატექნიკის მაგალითზე 

პანტელეიმონ (პაატა) კლდიაშვილი  
მუნიციპალური და რეგიონული სტატისტიკის წარმოების ქართული პრაქტიკა და ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებით აღებული ვალდებულებები  

 


კრებულის ჩამოტვირთვა