ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

აკადემიური პერსონალის შესარჩევი კონკურსის შედეგები

აკადემიური პერსონალის შესარჩევი კონკურსის შედეგები

აკადემიური პერსონალის შესარჩევად დირექტორის 24.01.2018 #9 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულებად საკონკურსო კომისიამ დაადგინა (ოქმი №4, 21.05.2018):

  • ძოწენიძე ციცინო - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე;
  • ჩხიროძე დარეჯან - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე;
  • ვაწაძე ეკატერინე - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე;
  • გობიანი გურანდა - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე.