ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ქუთაისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი პროექტის

ქუთაისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი პროექტის "სამხედრო და პოლიტიკური კონფლიქტების ეკონომიკური შედეგების შეფასება სინთეტიკური კონტროლის მეთოდით, საქართველოს მაგალითზე" კვლევის შედეგები ცნობილია

ქუთაისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი პროექტის "სამხედრო და პოლიტიკური კონფლიქტების ეკონომიკური შედეგების შეფასება სინთეტიკური კონტროლის მეთოდით, საქართველოს მაგალითზე" კვლევის შედეგები ცნობილია.

2022 წელს ქუთაისის უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის შიდა, საგრანტო კონკურსის ფარგლებში კვლევითი პროექტი "სამხედრო და პოლიტიკური კონფლიქტების ეკონომიკური შედეგების შეფასება სინთეტიკური კონტროლის მეთოდით, საქართველოს მაგალითზე" დაფინანსდა.

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული კვლევის შედეგების პრეზენტაცია აკადემიური წრეებისთვის და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის  2023 წლის 23 დეკემბერს გაიმართა.

ნაშრომში ომისა და სამხედრო კონფლიქტისგან გამოწვეული ეკონომიკური ზიანის დეტალური ანალიზი იყო განხილული.

ნაშრომის ელექტრონული ვერსია: "სამხედრო და პოლიტიკური კონფლიქტების ეკონომიკური შედეგების შეფასება სინთეტიკური კონტროლის მეთოდით, საქართველოს მაგალითზე"