ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

კონფუცის კლასის შეთავაზებები ახალგაზრდებს

კონფუცის კლასის შეთავაზებები ახალგაზრდებს

კონფუცის კლასის შეთავაზებები ახალგაზრდებს.

ოჯახი, რომელიც რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია 70 000 ქულის + 50 % გრანტი თითოეულ ჰსკ კურსზე.

მრავალშვილიანი ოჯახი (3-ზე მეტი შვილი) + 50 % გრანტი თითოეულ ჰსკ კურსზე.

პროგრამაში ჩარიცხული ერთი ოჯახის ორ ან მეტ წევრზე + 30 % გრანტი.

ჯგუფში საუკეთესო ნიშნების მქონე სტუდენტი (რომელიც დადგინდება ჰსკ გამოცდის მიხედვით) + 30% გრანტი თითოეულ ჰსკ კურსზე.