ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

20 ივნისს ქუთაისის უნივერსიტეტში სტუდენტთა მეოცე საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება

20 ივნისს ქუთაისის უნივერსიტეტში სტუდენტთა მეოცე საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება

20 ივნისს ქუთაისის უნივერსიტეტში სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით სტუდენტთა მეოცე საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება. 

მონაწილეობის მსურველებს შეუძლიათ წარადგინონ ესეები მეწარმეობის, მენეჯმენტის, მარკეტინგის, ფინანსების, ეკონომიკის, ტურიზმისა და სამართლის საკითხებზე.

კონფერენციის აბსტრაქტები დაიბეჭდება, ხოლო საუკეთესო ნაშრომის გამოქვეყნება მოხდება ქუთაისის უნივერსიტეტის ჟურნალში "ეკონომიკური პროფილი“.

კონფერენციის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდებში კვლევითი უნარების განვითარებას.

დეტალური ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ:

საკონფერეციო თემატიკა:

 • მეწარმეობა
 • მენეჯმენტი
 • მარკეტინგი
 • ფინანსები და აღრიცხვა
 • ეკონომიკა
 • ტურიზმი
 • სამართალი

სექციის სამუშაო ენა: ქართული/ინგლისური

ნაშრომის ტექსტური გაფორმება:
1. ავტორის სახელი და გვარი, საკონტაქტო ინფორამცია, ელექტრონული ფოსტა.
2. თემის სათაური
3. აბსტრაქტი (200-500 სიტყვა) - თემის სათაური, აქტუალობა, დასკვნა,
საკვანძო სიტყვები (3-5);

4. სათაური არაუმეტეს 15 სიტყვისა;
5. შესავალი (450-500 სიტყვა);
6. წყაროების (ლიტერატურის) მიმოხილვა;
7. კვლევის მეთოდები;
8. ძირითადი დასკვნები;
9. გრაფიკების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ნაშრომის მოცულობის 20%-ს;

ნაშრომის ტექნიკური გაფორმება:

 • ქართული ენის შემთხვევაში - Sylfaen
 • ინგლისური ენის შემთხვევაში - Times New Roman
 • შრიფტის ზომა - 12
 • სტრიქონებს შორის მანძილი - 1.5 ინტერვალი
 • ნაშრომის გაფორმების სტილი - APA

პრეზენტაცია:

 • PowerPoint
 • მოხსენების ხანგრძლივობა 10-15 წუთი
 • დისკუსია - 5 წუთი

სააპლიკაციო ფორმის შესავსებად ეწვიეთ ბმულს: https://bit.ly/3Um1R3d

მნიშვნელოვანი თარიღები:

 • აბსტრაქტების მიღების ვადები: - 6.04.2024-10.05.2024
 • ნაშრომების მიღების ბოლო ვადა: - 24.05.2024
 • კონფერენციის დღე: 20.06.2024

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები:
1. ყიფიანი მარინა
2. ჩიხლაძე ნიკო
3. ვალიშვილი თეა
4. შანიძე გოდერძი
5. აზმაიფარაშვილი მაია
6. უგლავა დიანა
7. ჯიჩოშვილი გვანცა
8. ყუბანეიშვილი სოფიო
9. ხურციძე თამილა

საკონტაქტო პირები:
1. თამარ პატარაია [email protected]
2. სალომე პაპავა [email protected]