ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

შეხვედრა სამართლის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებთან

შეხვედრა სამართლის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებთან

4 აპრილს ქუთაისის უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო საგანამანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი სოფიო ყუბანეიშვილი საგანამანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს შეხვდა.
შეხვედრა მიზნად ისახავს სტუდენტთა ინფორმირებას პროგრამაში განხორციელებული ცვლილებებისა და სიახლეების შესახებ.

შეხვედრებს ყოველ სემესტრული ხასიათი აქვს.