ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ცხადდება კონკურსი მედიცინის ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

ცხადდება კონკურსი მედიცინის ფაკულტეტზე აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შპს ,,ქუთაისის უნივერსიტეტი’’ აცხადებს ღია კონკურსს მედიცინის ფაკულტეტზე „დიპლომირებული მედიკოსის“ ინგლისურენოვან ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე აკადემიური პერსონალის - პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად.

ადგილმდებარეობა: თბილისი

1. მედიცინის ფაკულტეტზე ვაკანტური პოზიციები:

1.1 საბაზისო მიმართულებები: 

ა) ანატომია- პროფესორი -1 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი -1 ვაკანსია; ასისტენტი -1 ვაკანსია.

ბ) ფიზიოლოგია- პროფესორი -1 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი -1 ვაკანსია; ასისტენტი -1 ვაკანსია.

გ) ჰისტოლოგია  და ემბრიოლოგია- პროფესორი -1 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი -1 ვაკანსია; ასისტენტი -1 ვაკანსია.

დ) ბიოფიზიკა - პროფესორი -1 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი -1 ვაკანსია; ასისტენტი -1 ვაკანსია.

ე) ბიოქიმია - პროფესორი -1 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი -1 ვაკანსია; ასისტენტი -1 ვაკანსია.

ვ) გენეტიკა - პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასისტენტი -1 ვაკანსია.

ზ) უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია - პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასისტენტი -1 ვაკანსია.

თ) იმუნოლოგია - პროფესორი -1 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი -1 ვაკანსია; ასისტენტი -1 ვაკანსია.

ი) მიკრობიოლოგია- პროფესორი -1 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი -1 ვაკანსია; ასისტენტი -1 ვაკანსია.

კ) ფარმაკოლოგია - პროფესორი -1 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი -1 ვაკანსია; ასისტენტი -1 ვაკანსია.

ლ) პათოლოგია - პროფესორი -1 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი -1 ვაკანსია; ასისტენტი -1 ვაკანსია.

მ) ქცევათმეცნიერება - პროფესორი -1 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი -1 ვაკანსია; ასისტენტი -1 ვაკანსია.

ნ) სამეცნიერო კვლევა - პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტი - 1 ვაკანსია.

ო) სამედიცინო ჯანდაცვა- პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 1 ვაკანსია; ასისტენტი - 1 ვაკანსია.

1.2 კლინიკური მიმართულებები:

ა) შინაგანი მედიცინა - პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

ბ) ანესთეზიოლოგია-რეანიმატოლოგია - პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

გ) გასტროენტეროლოგია- პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

დ) პულმონოლოგია - პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

ე) ჰემატოლოგია-ტრანსფუზიოლოგია - პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია;  ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

ვ) ფსიქიატრია - პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია;  ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

ზ) კარდიოლოგია - პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

თ) ზოგადი  ქირურგია- პროფესორი - 4 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია;

ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

ი) ენდოკრინოლოგია - პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია;  ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

კ) ალერგოლოგია - პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

ლ) ნეფროლოგია - პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

მ) უროლოგია - პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

ნ) ტრავმატოლოგია- პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

ო) პედიატრია - პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

პ) მეანობა - გინეკოლოგია - პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

ჟ) კლინიკური რადიოლოგია - პროფესორი - 3 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 3 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

რ) რევმატოლოგია - პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია;

ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

ს) დერმატოლოგია - პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია;

ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

ტ) ოტორინოლარინგოლოგია- პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

უ) ოფთალმოლოგია- პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

ფ) ყბა-სახის ქირურგია- პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია;

ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

ქ) ინფექციური დაავადებები- პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

ღ) ონკოლოგია - პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

ყ) ნევროლოგია - პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

შ) ნეიროქირურგია - პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

ჩ) სამედიცინო ტოქსიკოლოგია- პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული  პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

ც) გადაუდებელი მედიცინა - პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

ძ) საოჯახო მედიცინა - პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასოცირებული პროფესორი - 2 ვაკანსია; ასისტენტ პროფესორი - 2  ვაკანსია; ასისტენტი - 2 ვაკანსია.

საკონკურსო (საკვალიფიკაციო) მოთხოვნები მედიცინის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისთვის:

აღსანიშნავია, რომ დიპლომირებული მედიკოსის ინგლისურენოვანი პროგრამის შემთხვევაში ნებისმიერი აკადემიური თანამდებობისთვის აუცილებელი მოთხოვნაა ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი - ასეთად ჩაითვლება ერთ-ერთი ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტის წარმოდგენა: 

ა) ინგლისურენოვანი პროგრამით სწავლების, სულ მცირე, 3 წლის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

ბ) საზღვარგარეთ მოქმედ კლინიკაში ინგლისურ ენაზე საექიმო საქმიანობის განხორციელების (არანაკლებ 1 წლის განმავლობაში) დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

გ) საზღვარგარეთ მოქმედ კვლევით დაწესებულებაში ბიომედიცინის მიმართულებით სასწავლო/კვლევითი საქმიანობის ინგლისურ ენაზე განხორციელების (არანაკლებ 1 წლის განმავლობაში) დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

დ) ინგლისურენოვანი დიპლომამდელი ან დიპლომისშემდგომი პროგრამის დასრულება, რაც დასტურდება შესაბამისი დოკუმენტით;

ე) ინგლისური ენის, სულ მცირე, B2 დონის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისოდ აღიარებული სერტიფიკატი (IELTS, TOEFL, Cambridge English, UNIcert, EnglishScore და სხვ.)

საბაზისო მიმართულება:

პროფესორის აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით): 

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით გამოქვეყნებული (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები ან თანაავტორობა;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება.
 • პირი ორ წელიწადში ერთხელ უნდა გადიოდეს ტრენინგს სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგიაში, რაც უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი სერტიფიკატით
 • ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით): 

 • დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით გამოქვეყნებული (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები ან თანაავტორობა;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება.
 • პირი ორ წელიწადში ერთხელ უნდა გადიოდეს ტრენინგს სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგიაში, რაც უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი სერტიფიკატით
 • ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით):

 •  დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი;
 •  შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით გამოქვეყნებული (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები ან თანაავტორობა;
 •  შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება.
 •  პირი ორ წელიწადში ერთხელ უნდა გადიოდეს ტრენინგს სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგიაში, რაც უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი სერტიფიკატით
 •  ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით):

 •  დოქტორი ან დოქტორანტი,
 •  შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება
 •  პირი ორ წელიწადში ერთხელ უნდა გადიოდეს ტრენინგს სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგიაში, რაც უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი სერტიფიკატით
 • ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

კლინიკური მიმართულება:

  პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით)

 • დოქტორის აკადემიური ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი; 
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება - ავტორიზებული, ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 6 წლის მუშაობის გამოცდილება; 
 • სულ მცირე ბოლო 9 წლიანი კლინიკური გამოცდილება;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით გამოქვეყნებული (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება;
 • შესაბამისი სპეციალობის სერტიფიკატი.
 • პირი ორ წელიწადში ერთხელ უნდა გადიოდეს ტრენინგს სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგიაში, რაც უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი სერტიფიკატით
 • ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით): 

 • დოქტორის აკადემიური ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი; 
 • სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება - ავტორიზებული, ან მასთან გათანაბრებული სტატუსის მქონე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 3 წლის მუშაობის გამოცდილება; 
 • სულ მცირე ბოლო 5 წლიანი კლინიკური გამოცდილება;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით გამოქვეყნებული (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება;
 • შესაბამისი სპეციალობის სერტიფიკატი 
 • პირი ორ წელიწადში ერთხელ უნდა გადიოდეს ტრენინგს სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგიაში, რაც უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი სერტიფიკატით
 • ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი 

ასისტენტ-პროფესორის აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით): 

 • დოქტორის აკადემიური ხარისხი ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი; 
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების თემატიკის მიმართულებით გამოქვეყნებული (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) სამეცნიერო პუბლიკაცია/პუბლიკაციები; 
 • სულ მცირე ბოლო 3 წლიანი კლინიკური გამოცდილება;
 • შესაბამისი სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემუშავების გამოცდილება;
 • შესაბამისი სპეციალობის სერტიფიკატი 
 • ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
 • პირი ორ წელიწადში ერთხელ უნდა გადიოდეს ტრენინგს სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგიაში, რაც უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი სერტიფიკატით.

ასისტენტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად (აკადემიური ნიშნით):

 • ასისტენტი უნდა იყოს დოქტორანტი კლინიკურ სპეციალობაში;
 • შესაბამისი სპეციალობის სერტიფიკატი კლინიკური დისციპლინების შემთხვევაში.
 • ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
 • პირი ორ წელიწადში ერთხელ უნდა გადიოდეს ტრენინგს სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგიაში, რაც უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი სერტიფიკატით

საკონკურსო დოკუმენტაცია:

კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია საბუთების წარმოდგენის ეტაპზე კომისიას წარმოუდგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) განაცხადი კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად შესაბამისი დარგისა და აკადემიური თანამდებობის მითითებით (ივსება ელექტრონულად და იგზავნება [email protected] ); 

ბ) ავტობიოგრაფია (CV) ქართულ და ინგლისურ ენაზე (ივსება ელექტრონული  ფორმით დოკუმენტაციის გაგზავნის დროს); 

გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; 

დ) კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საგანმანათლებლო დოკუმენტის/დოკუმენტების ასლები (უცხოეთში მიღებული განათლების შემთხვევაში განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი); 

ე) პედაგოგიური გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლები/ცნობები, სამეცნიერო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები/დოკუმენტის ასლები, 

ვ) საკონკურსო თანამდებობის/დარგის ადეკვატური სამეცნიერო ნაშრომები, ან მათი ასლები (გამოქვეყნებული ბოლო 5 წლის განმავლობაში); 

ზ) სერტიფიკატის ასლი, რომელიც ადასტურებს სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგიაში ტრენინგის გავლის ფაქტს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

თ) ინგლისური ენის ფლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ი) ცნობა სამუშაო ადგილიდან, რომელიც ადასტურებს კლინიკურ გამოცდილებას (კლინიკური დისციპლინების შემთხვევაში);

კ) შესაბამისი სპეციალობის სერტიფიკატი კლინიკური დისციპლინების შემთხვევაში;

ლ) შესაბამისი სილაბუს(ებ)ი (ნაბეჭდი ან ელექტრონული ვერსია);

მ) „სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩადენისთვის ნასამართლობის შესახებ“ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა.

კონკურსი ჩატარდება შპს „ქუთაისის უნივერსიტეტის პერსონალის შერჩევის წესის“ (https://unik.edu.ge/PagePDF/f51cca605043eba497774e152b2364ae.pdf ) შესაბამისად და მოიცავს ორ ეტაპს: 

პირველი ეტაპი - კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი საბუთების გადარჩევა-შეფასება.

მეორე ეტაპი - საჩვენებელი ლექციის ჩატარება (ლექცია ჩატარდება ინგლისურ ენაზე)

კონკურსის ვადები:

1. კონკურსი გამოცხადებულია 2023 წლის 20 ოქტომბრიდან.

2. აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიღება იწარმოებს 2023 წლის  22 ნოემბრიდან 1 დეკემბრის ჩათვლით;  

3. კონკურსის პირველი ეტაპი ჩატარდება  არაუგვიანეს 2023  წლის 6 დეკემბრისა ; 

4. კონკურსის მეორე ეტაპი ჩატარდება არაუგვიანეს 2023 წლის 12 დეკემბრისა;

6. კონკურსის შედეგები გამოცხადდება არაუგვიანეს 2023 წლის 13 დეკემბრისა;

7. კონკურსანტის მიერ სააპელაციო განაცხადის წარმოდგენის ვადა 2023 წლის 14 დეკემბრიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით.

დაინტერესებულმა პირებმა საკონკურსო დოკუმენტაციის პაკეტი უნდა წარადგინონ 2023 წლის  22 ნოემბრიდან 1 დეკემბრის  ჩათვლით, ელექტრონულად ან/და ადგილზე.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია კონკურსანტებისათვის

კონკურსანტთა განაცხადების მიღებას, რეგისტრაციას, ასევე კონკურსანტთა კონსულტირებას უზრუნველყოფს შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახური.

საკონტაქტო რეკვიზიტები: ქუთაისის, წერეთლის N13, [email protected]/[email protected]

ტელ: +995 (431) 23 79 79