ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის ორგანიზებით, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა.

მიმდინარე სასწავლო წლის ფარგლებში განსახორციელებელი აქტივობების დაგეგმვის მიზნით აკადემიურ პერსონალს სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის დეკანი,  სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურისა და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელები შეხვდნენ.