ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ქუთაისის უნივერსიტეტში მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა

ქუთაისის უნივერსიტეტში მედიცინის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა

ქუთაისის უნივერსიტეტში მედიცინის ფაკულტეტის დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისთვის საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა.

ქუთაისის  უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მენეჯერმა, ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახურის ხელმძღვანელმა, სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურისა და საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელებმა, იურიდიული სამსახურის სპეციალისტმა და ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელმა სტუდენტებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს სამსახურების საქმიანობის, მუშაობის წესებისა და იმ სიახლეების შესახებ, რომელიც ძალაში შევიდა 2023-2024 სასწავლო წელს.