ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ქუთაისის უნივერსიტეტში შიდა მობილობა იწყება

ქუთაისის უნივერსიტეტში შიდა მობილობა იწყება

ქუთაისის უნივერსიტეტში 2022–2023 აკადემიური სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, შიდა მობილობით სარგებლობის მსურველ სტუდენტთა განცხადებების მიღება 2023 წლის 1 თებერვლიდან 10 თებერვლის ჩათვლით განხორციელდება.
 

ქუთაისის უნივერსიტეტის შიდა მობილობით მისაღებ სტუდენტთა ვაკანტური ადგილების რაოდენობა საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით:

 შპს ქუთაისის უნივერსიტეტში, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და  სამართლის, ფაკულტეტი:

  1. ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა - 5 ვაკანტური ადგილი II, IV, VI, VIII სემესტრი
  2. ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა*- 5 ვაკანტური ადგილი II, IV, VI, VIII სემესტრი
  3. ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა- 5 ვაკანტური ადგილი II, IV, VI, VIII სემესტრი
  4. სამართალი - 5 ვაკანტური ადგილი II სემესტრი

 

შენიშვნა: ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამაზე, შიდა მობილობით სარგებლობა შეუძლია სტუდენტს, რომელსაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე დამატებით საგნად ჩაბარებული აქვს მათემატიკა .