ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

შიდა მობილობა ქუთაისის უნივერსიტეტში

შიდა მობილობა ქუთაისის უნივერსიტეტში

შპს ქუთაისის უნივერსიტეტში შიდა მობილობით მისაღებ სტუდენტთა ვაკანტური
ადგილების რაოდენობა საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით

შპს ქუთაისის უნივერსიტეტში, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის,
ფაკულტეტი:

  • ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა -5 ვაკანტური ადგილი I, III, V, VII სემესტრი
  • ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამა- 5 ვაკანტური ადგილი I, III, V, VII სემესტრი
  • ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა- 5 ვაკანტური ადგილი I, III, V, VII სემესტრი
  • სამართლის საბაკალავრო პროგრამა - 5 ვაკანტური ადგილი I, სემესტრი

 

შენიშვნა: ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამაზე, შიდა მობილობით სარგებლობა
შეუძლია სტუდენტს, რომელსაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე დამატებით საგნად
ჩაბარებული აქვს მათემატიკა .