ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

აკადემიური და მოწვეული პერსონალი

სახელიგვარიპოზიციაფაკულტეტიაფილირება
პროფესორი
1სოფიოგამყრელიძეპროფესორიმედიცინააფილირებული
2ხათუნარუსაძეპროფესორიმედიცინააფილირებული
3მაიაგაგუაპროფესორიმედიცინააფილირებული
4ილიამესხიპროფესორიმედიცინააფილირებული
5დავითწიკლაურიპროფესორიმედიცინააფილირებული
6ქეთევანუკლებაპროფესორიმედიცინააფილირებული
7ხათუნადავარაშვილიპროფესორიმედიცინააფილირებული
8კახანურალიძეპროფესორიმედიცინა
9სოფიოჭედიაპროფესორიმედიცინა
ასოცირებული პროფესორი
10ჯანინააბულაძეასოცირებული პროფესორიმედიცინააფილირებული
11თინათინტყეშელაშვილიასოცირებული პროფესორიმედიცინა
12ნინოჯოჯუაასოცირებული პროფესორიმედიცინააფილირებული
13ეკატერინეშველიძეასოცირებული პროფესორიმედიცინააფილირებული
ასისტენტ პროფესორი
14ხატიამოსელიანიასისტენტ პროფესორიმედიცინააფილირებული
15ხათუნახუნდაძეასისტენტ პროფესორიმედიცინააფილირებული
16მაიაშენგელიაასისტენტ პროფესორიმედიცინააფილირებული
17შორენასულამანიძეასისტენტ პროფესორიმედიცინა
18ვაჟააგლაძეასისტენტ პროფესორიმედიცინააფილირებული
მოწვეული პერსონალი
19გიორგიგაბისონიამოწვეული ლექტორიმედიცინა
20ნინოქარსელაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
21სალომებარბაქაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
22ლაშაგოგონაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
23ნანაკვირტიამოწვეული ლექტორიმედიცინა
24სოფიოგაჩეჩილაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
25ლიაკოსტავამოწვეული ლექტორიმედიცინა
26თამარმაღრაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
27თამარპერტაიამოწვეული ლექტორიმედიცინა
28მარინედავითულიანიმოწვეული ლექტორიმედიცინა
29ეკატერინემამარდაშვილიმოწვეული ლექტორიმედიცინა
30ირაკლიხაბეიშვილიმოწვეული ლექტორიმედიცინა
31დავითთევდორაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
32გოჩაჩანქსელიანიმოწვეული ლექტორიმედიცინა
33ივანეფანცულაიამოწვეული ლექტორიმედიცინა
34გიორგიმღვდელაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
35თამთალევიძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
36მარიამკუხალაშვილიმოწვეული ლექტორიმედიცინა
37ირმაფუტურიძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
38ვასილთალაკვაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
39ლანადათუაშვილიმოწვეული ლექტორიმედიცინა
40თამარჩილინგარიშვილიმოწვეული ლექტორიმედიცინა
41ნანანანავამოწვეული ლექტორიმედიცინა
42ლალიჩხიკვაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
43ბუჭიაჩაკვეტაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
44ნოდარიმაღლაფერიძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
45პაპუნამამასახლისიმოწვეული ლექტორიმედიცინა
46თინათინგოგონაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
47ზაზაავალიანიმოწვეული ლექტორიმედიცინა