ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

მიმდინარე წლის 22 ნოემბერს 14:00 საათზე გაიმართება სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის, ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ჯამბულ აბულაძის სადისერტაციო ნაშრომის „შინამეურნეობების როლი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციისწარმოების განვითარებაში (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითზე)“, (ხელმძღვანელი:ნოდარ ჭითანავა- ეკონომიკისმეცნიერებათა დოქტორი,სოფლის მეურნეობისმეცნიერებათააკადემიის აკადემიკოსი) საჯარო დაცვა.  

 

მისამართი ქუთაისი წერეთლის გამზ N 13. ქუთაისის უნივერსიტეტი აუდიტორია N 210. 

მსურველებს დასწრება შეუძლიათ ასევე ონლაინ რეჟმში შემდეგი ბმულის მეშვეობით: Video call link: https://meet.google.com/msv-yyeo-jmw