ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ჟენევის უნივერსიტეტის ევროპისმცოდნეობისა და საერთაშორისო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

ჟენევის უნივერსიტეტის ევროპისმცოდნეობისა და საერთაშორისო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამა

 2021-2022 აკადემიური წლისთვის გამოცხადებულასტიპენდია ჟენევის უნივერსიტეტის ევროპისმცოდნეობისა და საერთაშორისო მმართველობის სამაგისტრო პროგრამაზე.