ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

ქუთაისის უნივერსიტეტში “ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია ქუთაისი”-ს (ELSA Kutaisi) მიერ სალექციო კურსი “მედიაცია - მოლაპარაკების ხელოვნება“ გაიმართა

ქუთაისის უნივერსიტეტში “ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია ქუთაისი”-ს (ELSA Kutaisi) მიერ სალექციო კურსი “მედიაცია - მოლაპარაკების ხელოვნება“ გაიმართა.

მოცემული სალექციო კურსის მიზანი დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალების მედიაციის შესახებ თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკულ გამოცდილების გაზიარება. 

სალექციო კურსს გაუძღვა ქუთაისის უნივერსიტეტის იურიდიული სამსახურის უფროსი, ქუთაისის უნივერსიტეტისა და სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი, მედიატორი სოფიო ყუბანეიშვილი.