საბაკალავრო პროგრამები:

ეკონომიკა - სწავლის წლიური საფასური - 2250 ლარი.

ტურიზმის მენეჯმენტი - სწავლის წლიური საფასური - 2250 ლარი.

ბიზნესის ადმინისტრირება - სწავლის სტანდარტული წლიური საფასური - 2250 ლარი.

 

სამაგისტრო პროგრამები:

საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმე -სწავლის წლიური საფასური - 2250 ლარი

საბუღალტრო აღრიცხვა და აუდიტი -სწავლის  წლიური საფასური -2250 ლარი

 

 

სადოქტორო პროგრამა:

ეკონომიკა - სწავლის წლიური საფასური 2500 ლარი.


დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა 4500 ამერიკული დოლარი.

სტიპენდიებ

  • 100 %_იანი სახელმწიფო სასწავლო გრანტით ჩარიცხული აბიტურიენტი, მიიღებს ყოველთვიურ სტიპენდიას 200 ლარის ოდენობით;
  • ოქროს და ვერცხლის მედალოსნები მიიღებენ სტიპენდიას შესაბამისად - 80 და 70 ლარის ოდენობით.
  • მაღალი რეიტინგის მქონე, წარჩინებული სტუდენტისათვის უნივერსიტეტის დამფუძნებელ - ვალერიან ქელბაქიანის სახელობითი სტიპენდია 100 ლარის ოდენობით
  • საბაკალავრო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისთვის სამი კატეგორიის სტიპენდია - 60, 50, 40 ლარის ოდენობით.

 სოციალური შეღავათები

  • 100% დაფინანსება - სამ სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სტუდენტს;
  • 30% ფასდაკლება - ქუთაისის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს შემდგომი საფეხურის პროგრამაზე სწავლის გაგრძელებისას;
  • 20% ფასდაკლება - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებს;
  • 20% ფასდაკლება - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში ან საქართველოს საერთაშორისო მისიებში მონაწილე პირებს;
  • 10% ფასდაკლება - თითოეულს ერთი ოჯახის ორი ან მეტი წევრისთვის;
  • 0% სტუდენტური სესხი - სწავლის საფასურის 10 ნაწილად გადახდის შესაძლებლობა.

 

 

 

გადახდისათვის გამოიყენეთ შემდეგი საბანკო რეკვიზიტები:

მიზნიბრიობაში მიუთითეთ სტუდენტის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი.
შ.პ.ს ,,ქუთაისის უნივერსიტეტი“

თიბისი ბანკი GE51TB7054336020100021 GEL

ვითიბი ბანკი - GE02VT0200000008883608

ბაზისბანკი - GE52BS0000000077636087

პროკრედიტ ბანკი GE22PC0013600100029889 GEL