სიახლე

30.07.2014

დაიწყო მობილობის პროცესი...

.
29.07.2014

რომელი უნივერსიტეტი ავსებს კონტინგენტს მისაღები გამოცდების შედეგებით?! - პატარა უნივერსიტეტის დიდი წარმატების საიდუმლო

.
29.07.2014

სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

.
25.07.2014

ხელშეკრულება ქუთაისის უნივერსიტეტსა და შპს ,,სასამართლო ექსპერტიზის, არქიტექტურისა და მშენებლობის ეროვნული ცენტრ“-ს შორის

.
25.07.2014

ხელშეკრულება ქუთაისის უნივერსიტეტსა და შპს ,,აუდიტ პრევენციას“ შორის

.
25.07.2014

ხელშეკრულება ქუთაისის უნივერსიტეტსა და კერძო აღმასრულებელ რევაზ სულწაძეს შორის.

.
25.07.2014

მემორანდუმი ქუთაისის უნივერსიტეტსა და შპს დამოუკიდებელ ექსპერტთა პალატას შორის

.
24.07.2014

გილოცავთ!

.