სიახლე

02.12.2016

CURE-ს კონსორციუმის პირველი შეხვედრისთვის მზადება

.
30.11.2016

მან-სან-კანი მართლაც რომ მეგობრობისა და მეგობრების თამაშია

.
16.11.2016

აკადემიური უმაღლესი განათლების დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე დოქტორანტთა მისაღები კონკურსის გამოცხადების შესახებ

.
14.11.2016

მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია “PEOPLE”-ის პროექტის ფარგლებში

.
09.11.2016

„ქუთაისის უნივერსიტეტის“ თანამშრომელთა პირადი საქმის წარმოების ინსტრუქცია

.
07.11.2016

საპატიო ჯილდოები უნივერსიტეტის თანამშრომლებს

.
02.11.2016

შპს „ქუთაისის უნივერსიტეტის“ სტუდენტის პირადი საქმის წარმოების ინსტრუქცია

.
26.10.2016

სტუდენტ-სტაჟიორთა წარმატება

.