მნიშვნელოვანი

01.04.2015

ვაკანსია: ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახუის დირექტორის თანამებობაზე

.
17.02.2015

მემორანდუმი ქ.ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან.

.
20.11.2014

დოქტორანტთა მიღება უმაღლესი აკადემიური განათლების მესამე საფეხურზე

.
01.09.2014

ქუთაისის უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას სამაგისტრო პროგრამებზე

.
02.07.2014

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი GELA-სა და ქუთაისის უნივერსიტეტს შორის

.
01.07.2014

კონკურსი

.
23.06.2014

უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგი

.
22.04.2014

ქუთაისის უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

.