ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სადოქტორო ნაშრომის საჯარო დაცვა

სადოქტორო ნაშრომის საჯარო დაცვა

მიმდინარე წლის 20 ივლისს, 13 საათზე ქუთაისის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართება დოქტორანტ ზაზა ფარსენაძის სადისერტაციო ნაშრომის „ექსპორტის სტიმულირების მექანიზმები და მათი სრულყოფის გზები საქართველოში“ საჯარო დაცვა.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნიკო ჩიხლაძე