ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

კონკურსის შედეგები

კონკურსის შედეგები

ვაკანტურ თანადმებობებზე შერჩეულ იქნა კონკურსანტები შემდეგ პოზიციებზე:

- შპს „ქუთაისის უნივერსიტეტის“ საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მდივნის პოზიციაზე დიანა ჯღარკავა.

- შპს „ქუთაისის უნივერსიტეტის“ საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის პროგრამების კოორდინატორის  პოზიციაზე ნანა გუბელაძე.

- მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში ივენთ-მენეჯერის პოზიციაზე მზია ჟორჟოლიანი.

- სასწავლო პროცესების მართვისა და სტუდენტური სერვისების სამსახურში საგამოცდო ცენტრის კოორდინატორის პოზიციაზე ლილე იმედაძე.

- სასწავლო პროცესების მართვისა და სტუდენტური სერვისების სამსახურში ფსიქოლოგის პოზიციაზე ნინო ქარსელაძე.

- სასწავლო პროცესების მართვისა და სტუდენტური სერვისების სამსახურში უცხოელ სტუდენტთა ინტეგრაციის კოორდინატორის პოზიციაზე მარიამ მჭედლიძე.

- ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში სოციოლოგიური კვლევების სპეციალისტის პოზიციაზე მარიამ კოსტავა

- ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში პროგრამების კოორდინატორის პოზიციაზე მაკა კაჭკაჭიშვილი.

- ბიბლიოთეკის გამგის პოზიციაზე ეკატერინე ბარაბაძე.

- ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახურში ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტის (დროებით/შტატგარეშე) პოზიციაზე თიესა მორჩაძე.

  1. საკონკურსო კომისიის მიერ ვერ შეირჩა სტრატეგიული განვითარების, ინტერნაციონალიზაციისა და კვლევების ხელშეწყობის სამსახურში კვლევითი პროექტების მენეჯერის პოზიციაზე კონკურსანტი, შესაბამისად აღნიშნული პოზიცია ვაკანტურია შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებამდე.
  2. საკონკურსო კომისიის მიერ შერჩეულ კონკურსანტებთან შრომითი ხელშეკრულება გაფორმდეს 2019 წლის 1 მარტიდან.