ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ვებინარი - ,,რა სახის ფსიქოლოგიური გამოწვევები ახლავს სასწავლო პროცესს(?)’’

ვებინარი - ,,რა სახის ფსიქოლოგიური გამოწვევები ახლავს სასწავლო პროცესს(?)’’

2020 წლის 25 დეკემბერს ქუთაისის უნივერსიტეტის, სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა ცენტრის ფარგლებში, ამავე უნივერსიტეტის ფსიქოლოგმა _ ნინო ქარსელაძემ ჩაატარადა  ონლაინ ვებინარი თემაზე ,,რა სახის ფსიქოლოგიური გამოწვევები ახლავს სასწავლო პროცესს(?)’’. მსგავსი არაფორმალური განათლების შეხვედრები სტუდენტებში პოპულარობით სარგებლობს და აქტიურად იღებენ მონაწილეობას.

განხილულ იქნა შემდეგი თემები:

• მოტივაციის მნიშვნელობა სასწავლო პროცესში
• სტუდენტის კოგნიტურ-ემოციური რესურსულობა
• კომუნიკაციური თავისებურებები საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში

გარდა ჩამოთვლილი თემებისა, სტუდენტებმა გამოხატეს პირადი მოსაზრებები და ვებინარის დიდი ნაწილი კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა.