ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

მემორანდუმი ქუთაისის უნივერსიტეტსა და  ააიპ იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციას შორის

მემორანდუმი ქუთაისის უნივერსიტეტსა და ააიპ იმერეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაციას შორის

მემორანდუმის ფარგლებში ერთობლივი საქმიანობა მოიცავს შემდეგს: 

  • საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება–განხილვაში მონაწილეობის მიღება და შემდგომი სრულყოფა;
  • ბაზრის მოთხოვნის შესაბამისად საგანმანათლებლო პროგრამების რეკომენდაციების შემუშავებაში აქტიური მონაწილეობის მიღება;
  • უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის პროფესიული პრაქტიკისა და სტაჟირების ხელშეწყობა;
  • უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულთათვის სტაჟირების ხელშეწყობა;
  • ერთობლივი პროექტების, მათ შორის კვლევითი პროექტების განხორციელება.
  • სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების დასაქმებაში ხელშეწყობა.