ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

UNIK პოდკასტები - როგორ ჩამოვაყალიბოთ ეფექტიანი სამუშაო ჯგუფი

UNIK პოდკასტები - როგორ ჩამოვაყალიბოთ ეფექტიანი სამუშაო ჯგუფი

როლანდი ბრეგვაძე

სადაზღვევო საქმის სპეციალისტი
ქუთაისის უნივერსიტეტის  დოქტორანტი და მოწვეული პედაგოგი
სადაზღვევო კომპანია ალდაგის რეგიონალური წარმომადგენელი

ეფექტური სამუშაო გუნდის შექმნა მნიშვნელოვანია ყველა სახის აქტივობის წარმატებით შესასრულებლად. გუნდის შესაქმნელად აუცილებლია გავითვალისწინოთ როგორც შიდა, ასევე გარე ფაქტორები. მნიშვნელოვანია, რომ გუნდი დაკომპლექტდეს მყარი საერთო მიზნის მქონე წევრებისგან, რაც ერთ-ერთი პირობაა იმისა, რომ დასახული შედეგები იქნეს მიღწეული.

აღნიშნული თემის აქტულობა განპირობებულია თანამედროვე კონკურენტული გარემოს პირობებით. თუ არა პროფესიონალური და მოტივირებული გუნდის წევრები, ძალიან ძნელია მიღწეული იქნეს სასურველი შედეგები. მხოლოდ ასეთი ხასიათის გუნდის წევრებს შეუძლიათ "შეხმატკბილებულად" მუშაობა და საერთო მიზნისკენ სწრაფვა.