ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

დიპლომირებული მედიკოსიდიპლომირებული მედიკოსი Program Code:

Admission:100 students

tudy period:6 year

დიპლომირებული მედიკოსი

დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა:

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი და კვალიფიკაცია: დიპლომირებული მედიკოსი
პროგრამის მოცულობა: 360  კრედიტი (ECTS)
პროგრამის საფასური: 4000 ა.შ.შ დოლარი
პროგრამის სტატუსი: აკრედიტირებული
სწავლების ენა: ინგლისური