ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

#

Admission:20 students

tudy period:4 year

ეკონომიკა

პროგრამის სრულად და წარმატებით დაძლევა მოგცემს ეკონომიკური თეორიების ცოდნას, რითაც შეძლებ გაანალიზო ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები, პრიორიტეტები, ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები, დაეუფლები საფინანსო-საბიუჯეტო და მონეტარული პოლიტიკის ანალიზის უნარს. გექნება ეკონომიკურ მიმართულებათა დისციპლინების (საქართველოს ეკონომიკის, საჯარო ფინანსების, სექტორული ეკონომიკის და სხვათა) თეორიული ცოდნა და ამ ცოდნას გამოიყენებ პრაქტიკაში.

შენ შეძლებ დასაქმდე და წარმატებულ კარიერა შეიქმნა ნებისმიერ ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის კომპანიებში, კერძო, სახელმწიფო, მუნიციპალურ საწარმოებში, ბანკებში, ბირჟებზე, საბაჟოებზე, საბიუჯეტო დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებში, საგადასახადო ორგანოებში, სხვადასხვა საწარმოთა საფინანსო-ეკონომიკურ სამსახურებში