ადმინისტრაციული პერსონალი.

 1. ლელა ქელბაქიანი - რექტორიLela.kelbakiani@unik.edu.ge
 2. - სოფიო ყუბანეიშვილი - ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამსახურის უფროსი sophio.kubaneishvili@unik.edu.ge
 3. გაგა ჩიხლაძე. -მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი  Gaga.Chikhladze@unik.edu.ge
 4. თამარ ხაჩიძე. -ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი Tamar.khachidze@unik.edu.ge
 5. თეონა გრიგოლაშვილი - საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი teona.grigolashvili@unik.edu.ge
 6. რატი გუდავაძე. -ფინანსურ მატერიალური რესურსების მართვისა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი ratigudavadze@gmail.com
 7. ავალიანი ირაკლი  - საერთაშორისო ურთიერთობათა სამსახურის უფროსი  irakli.avaliani@unik.edu.ge 
 8. ანა ყიფიანი. -ექიმი Ana.Kiphiani@unik.edu.ge
 9. ბრეგვაძე მედეია. -ბიბლიოთეკის გამგე. Medea.Bregadze@unik.edu.ge
 10. აზა იფშირაძე. -საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეკონომიკის დეპარტამენტის ხელმღვანელი   Aza.ifshiradze@unik.edu.ge
 11. ეკატერინე ვაწაძე. -საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი Ekaterine.Vatsadze@unik.edu.ge
 12. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფინანსური დეპარტამენტის ხელმღვანელი - . kiphiani@unik.edu.ge

 

აკადემიური პერსონალი

 1. არჩვაძე იოსებ - პროფესორი .
 2. ბაბუნაშვილი ეკატერინა - ასოცირებული პროფესორი 
 3. ბაკურაძე აკაკი - ასოცირებული პროფესორი 
 4. გრიგოლაშვილი თეონა - ასისტენტ-პროფესორი  
 5. დავითულიანი ციცინო - ასოცირებული პროფესორი 
 6. დეისაძე ელგუჯა - ასისტენტ-პროფესორი  
 7. ელიავა ლია - პროფესორი 
 8. ვალიშვილი თეა - ასოცირებული პროფესორი  
 9. ვირსალაძე ნაირა - ასოცირებული პროფესორი  
 10. იფშირაძე აზა - ასოცირებული პროფესორი  
 11. კამლაძე რობერტ - ასისტენტ-პროფესორი  
 12. კლდიაშვილი პანტელეიმონ - ასოცირებული პროფესორი  
 13. კორძაძე თეა - ასოცირებული პროფესორი  
 14. ლუხუტაშვილი ნანა - ასისტენტ-პროფესორი 
 15. უფლისაშვილი გურამ - ასოცირებული პროფესორი  
 16. ყიფიანი მავლინა - ასისტენტ-პროფესორი   
 17. შავიანიძე დავით - ასოცირებული პროფესორი  
 18. შალამბერიძე ხათუნა - ასოცირებული პროფესორი  
 19. შანიძე გოდერძი - ასოცირებული პროფესორი   
 20. შენგელია ოთარ - ასისტენტ-პროფესორი   
 21. ჩიხლაძე ნიკოლოზ - პროფესორი 
 22. ხიდაშელი მირზა - ასოცირებული პროფესორი  
 23. ბალანჩივაძე იაგორი - მოწვეული პროფესორი 
 24. ბერძულიშვილი გიორგი მოწვეული პროფესორი  
 25. ბრეგვაძე როლანდ მოწვეული მასწავლებელი   
 26. გეგეშიძე ელენე მოწვეული პროფესორი     
 27. გვეტაძე ეკა             მოწვეული მასწავლებელი   
 28. გობიანი გურანდა მოწვეული პროფესორი 
 29. დოღონაძე ნინო მოწვეული მასწავლებელი   
 30. ვაშაკიძე ნათელა მოწვეული პროფესორი         
 31. კალანდია ანი მოწვეული მასწავლებელი 
 32. კირკიტაძე მარინა მოწვეული მასწავლებელი   
 33. კუტივაძე ნესტან მოწვეული პროფესორი         
 34. ლომთაძე მაკა მოწვეული პროფესორი 
 35. მეფარიშვილი თინათინ მოწვეული მასწავლებელი  
 36. თეთვაძე გიორგი მოწვეული პროფესორი          
 37. ნუცუბიძე თამილა მოწვეული პროფესორი           
 38. ნუცუბიძე ხათუნა მოწვეული მასწავლებელი      
 39. პაროიანი თინათინ მოწვეული მასწავლებელი      
 40. სპადარიდი დარეჯან - მოწვეული მასწავლებელი 
 41. ტყეშელაშვილი ანა     მოწვეული მასწავლებელი  
 42. ყუბანეიშვილი სოფიო მოწვეული მასწავლებელი 
 43. შაშიაშვილი თათია მოწვეული მასწავლებელი      
 44. შამაევი დავით მოწვეული პროფესორი  
 45. ჩიხლაძე გაგა              მოწვეული მასწავლებელი
 46. ჩხიროძე დარეჯან მოწვეული პროფესორი                   
 47. ჭუმბურიძე გიორგი მოწვეული მასწავლებელი           
 48. ხუხუა შორენა მოწვეული მასწავლებელი            
 49. ბლიაძე ნანა              მოწვეული პროფესორი          
 50. მირანდა კავაძე - მოწვეული პროფესორი              
 51. დიანა უგლავა -            მოწვეული მასწავლებელი      
 52. გოჩა უგულავა - მოწვეული მასწავლებელი        
 53. სოფიკო მიქაბაძე -      მოწვეული პროფესორი        
 54. ლია გენელიძე -            მოწვეული მასწავლებელი       
 55. ჩახვაშვილი დალი - მოწვეული მასწავლებელი  
 56. გირგვლიანი აკაკი - მოწვეული პროფესორი         
 57. ილურიძე ნათია - მოწვეული მასწავლებელი   
 58. გუჩუა ანა -             მოწვეული მასწავლებელი       
 59. დვალი მაია             უფროსი მასწავლებელი    
 60. ვაწაძე ეკატერინე უფროსი მასწავლებელი       
 61. შენგელია ინეზა მასწავლებელი            

 

 

 

დამხმარე პერსონალი

 1. თამარ ბელთაძე -ექთანი.
 2. დოდო ბუცხრიკიძე -დამლაგებელი.
 3. ნათია გაბრიაძე -ბიბლიოთეკარი.
 4. გიორგი გელენიძე -დაცვის თანამშრომელი.
 5. ლევან გიორგობიანი -მატერიალური რესურსების მენეჯერი.
 6. ნანა გუბელაძე -ბაკალავრიატის პროგრამების მენეჯერი.
 7. ოთარ გუბელაძე -ელექტრიკოსი.
 8. რატი გუდავაძე -ბუღალტერი.
 9. ჟენია ენდელაძე -არქივარიუსი.
 10. ვაჟა კვანტალიანი -დაცვის თანამშრომელი.
 11. მარინა კირკიტაძე -ბაკალავრიატის პროგრამების მენეჯერი.
 12. მზია კოტორეიშვილი -დეკანის ოფისის მდივანი.
 13. მელანო კუხიანიძე -დამლაგებელი.
 14. ანი კალანდია -ადამიანური რესურსების მენეჯერი.
 15. იზოლდა ლაღიძე -ბიბლიოთეკარი.
 16. ლაშა ლაღიძე -სტუდენტთა სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის კოორდინატორი.
 17. თეოდოტი ლეჟავა -სტუდენტთა სახელოვნებო- შემოქმედებითი საქმიანობის კოორდინატორი
 18. გოჩა მანაგაძე -დაცვის თანამშრომელი.
 19. ნაირა მანაგაძე -სასწავლო პროცესის მონიტორი.
 20. ანა მაწკეპლაძე -საქმეთა მმართველი.  
 21. ნანა მელაშვილი
 22. თინათინ მეფარიშვილი -მაგისტრატურის პროგრამებისა და მობილობის პროცესების მენეჯერი, სამეცნიერო ანალიტიკური ცენტრის ოფისის მენეჯერი.
 23. მზია ჟორჟოლიანი -საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი.
 24. მარინა რუხაძე -დეკანის ოფისის მდივანი.
 25. ჯონდო სირბილაძე -დამხმარე მუშა.
 26. დარეჯან სპადარიდი -ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ოფისის მენეჯერი.
 27. ანა ტყეშელაშვილი -სტუდენტთა კარიერული განვითარების კოორდინატორი.
 28. დემურ ფირცხალავა -სპორტული ღონისძიებების კოორდინატორი.
 29. ლელა ქელბაქიანი -სტრატეგიული განვითარების კონსულტანტი.
 30. დავით ყიფიანი -აპარატურის და ქსელების ადმინისტრატორი.
 31. თათია შაშიაშვილი -დეკანის ოფისის მენეჯერი.
 32. ნონა შალიკიანი -დამლაგებელი.
 33. მაია ხაზარაძე -საერთაშორისო ურთიერთობათა სამსახურის ოფისის მენეჯერი.
 34. თეა ჯოჯუა -დამლაგებელი.