2017-2018 სასწავლო წლის აკადემიური უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი იხილეთ ბმულზე
2018-2019 სასწავლო წლის აკადემიური უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი იხილეთ ბმულზე