2017-2018 სასწავლო წლის აკადემიური უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი იხილეთ ბმულზე

2018-2019 სასწავლო წლის აკადემიური უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი იხილეთ ბმულზე

2019-2020 სასწავლო წლის აკადემიური უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი იხილეთ ბმულზე