#

კონფერენციის დასახელება

ჩატარების პერიოდი

თანამონაწილეები

1

“რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები” 

1-2 მაისი, 2010

აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გამომცემლობა „ინოვაცია“

2

„ეკონომიკის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები“

5-6 ნოემბერი, 2011

 

3

„ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები: რეალობა და პერსპექტივები“

20-21 ოქტომბერი, 2012

 

4

“სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები: ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები“ 

 

26-27 ოქტომბერი, 2013

 

კობლენც-ლანდაუს უნივერსიტეტი (გერმანია), INURE

5

აკად. ვ.ქელბაქიანის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

12-13 იანვარი, 2013

აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია

6

„ეკონომიკა, ტურიზმი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქვეყნის განვითარებაში: გამოწვევები და პერსპექტივები“

8-9 ნოემბერი, 2014

 

7

„ქრისტიანობა და ეკონომიკა“

22-23 ოქტომბერი, 2016

აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

თსუ

8

„ეკონომიკა, ბიზნესი და ტურიზმი: აქტუალური პრობლემები, მიღწევები და ინოვაციები“

11-12 ნოემბერი, 2017