ბრძანება საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატთა დაშვების შესახებარქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook