პროფესიული პრაქტიკის ხელშეკრულება სს \"სადაზღვევო კომპანია ალდაგთან\"


შპს ქუთაისის უნივერსიტეტსა და ს.ს. სადაზღვევო კომპანია“ ალდაგ“-ს შორის  დაიდო ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს  საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების ბიზნეს ადმინისტრირება და ეკონომიკის , ასევე სამაგისტრო პროგრამის საფინანსო, საბასნკო და სადაზღვევო საქმის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისათვის პროფესიული პრაქტიკის პროგრამის განხორციელებას. აღნიშნული ხელშკრულება ხელს შეუწყობს სტუდენტთა პროფესიული უნარ-ჩვევების გაღრმავებას, დარგობრივი, თეორიული ცოდნის სრულფასოვან ათვისებას და პრაქტიკული საქმიანობისათვის მზადყოფნას.
არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook