2017 წლის შიდა საგრანტო კონკურსის შედეგები


გამოვლენილია 8 პრეტენდენტი რომლებიდანც სამი უმაღლესი შედეგის მქონე აბიტურიენტი მიიღებს ერთი 100 % და ორი 50% გრანტს ქუთაისის უნივერსიტეტში ჩარიცხვის შემდეგ.  

შედეგები : ფაილი #1

დებულება: ფაილი #2
არქივის ძებნა
კატეგორიები
facebook