ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

სწავლის საფასური და სტიპენდიები

საბაკალავრო პროგრამები:

ეკონომიკა - სწავლის წლიური საფასური - 2250 ლარი.

ტურიზმის მენეჯმენტი - სწავლის წლიური საფასური - 2250 ლარი.

ბიზნესის ადმინისტრირება - სწავლის წლიური საფასური - 2250 ლარი.
სამართალი - სწავლის წლიური საფასური - 2500 ლარი

 

სამაგისტრო პროგრამები:

ფინანსები  - სწავლის წლიური საფასური - 2250 ლარი

საბუღალტრო აღრიცხვა - სწავლის  წლიური საფასური -2250 ლარი

 

 

სადოქტორო პროგრამა:

ეკონომიკა - სწავლის წლიური საფასური 2500 ლარი.


დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა 4500 ამერიკული დოლარი.

სტიპენდიებ

 • 100 %_იანი სახელმწიფო სასწავლო გრანტით ჩარიცხული აბიტურიენტი მიიღებს ყოველთვიურ სტიპენდიას 200 ლარის ოდენობით;
 • ოქროსა და ვერცხლის მედალოსნები მიიღებენ სტიპენდიას, შესაბამისად - 80 და 70 ლარის ოდენობით.
 • მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენი მიიღებს უნივერსიტეტის დამფუძნებლის ვალერიან ქელბაქიანის სახელობის ყოველთვიურ სტიპენდიას 100 ლარის ოდენობით
 • საბაკალავრო პროგრამების მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებისთვის სამი კატეგორიის სტიპენდია - 60, 50, 40 ლარის ოდენობით.
 • აბიტურიენტი, რომელიც ჩააბარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს და საგანში - „ინგლისური ენა“ მიიღებს 60 ქულას ან მეტს, ან რომლის ნედლი ქულა ნაკლებია 60-ზე, მაგრამ მისი სკალირებული ქულა გათანაბრებულ იქნება მინიმუმ ნედლ 60 ქულასთან, მიიღებს შპს „ქუთაისის უნივერსიტეტი“-ს სწავლების საფასურის სრულ - 100%_იან დაფინანსებას.

 სოციალური შეღავათები

 • 100% დაფინანსება - სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე სამ სტუდენტს;
 • 30% ფასდაკლება - ქუთაისის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულს შემდგომი საფეხურის პროგრამაზე სწავლის გაგრძელებისას;
 • 20% ფასდაკლება - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებს;
 • 20% ფასდაკლება - საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში ან საქართველოს საერთაშორისო მისიებში მონაწილე პირებს;
 • 10% ფასდაკლება - თითოეულს ერთი ოჯახის ორი ან მეტი წევრისთვის;
 • 0%-იანი სტუდენტური სესხი - სწავლის საფასურის 10-ნაწილად გადახდის შესაძლებლობა.


ფასდაკლებების და სტიპენდიის დებულება 

 

 

გადახდისათვის გამოიყენეთ შემდეგი საბანკო რეკვიზიტები:

მიზნობრიობაში მიუთითეთ სტუდენტის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი.
შ.პ.ს ,,ქუთაისის უნივერსიტეტი“

თიბისი ბანკი GE51TB7054336020100021 GEL

ვითიბი ბანკი - GE02VT0200000008883608

ბაზისბანკი - GE52BS0000000077636087

პროკრედიტ ბანკი GE22PC0013600100029889 GEL