ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

ადმინისტრაციული პერსონალი

ფინანსური სამსახური


ელენე ჯიქია - ფინანსური სამსახურის უფროსი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 593 30 61 41


რატი გუდავაძე - ფინანსური მენეჯერი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 593 21 01 90


ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

ხატია სირბილაძე - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 598 62 77 19


თიესა მორჩაძე - ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსის მოადგილე

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 598 12 46 11


სტრატეგიული განვითარების სამსახური

გიორგი გობრონიძე - სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 558 21 48 96




საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახური

გაგა ჩიხლაძე - საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურის უფროსი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 597 10 20 12


მარიამ ელიაშვილი - საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 598 78 13 78


მზია ჟორჟოლიანი - ღონისძიებათა მენეჯერი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 597 10 20 12


ბიბლიოთეკა

ქეთევანი ჩხაიძე - ბიბლიოთეკის უფროსი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 598 21 83 21




სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახური

თამარ ხაჩიძე - სასწავლო პროცესის ადმინისტრირების სამსახურის უფროსი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 577 64 84 11


ნაირა მანაგაძე - სტუდენტური ბაზების მენეჯერი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 558 02 92 29


საგამოცდო ცენტრი

ლილე იმედაძე - საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 571 75 06 00


იურიდიული სამსახური

სოფიო ყუბანეიშვილი - იურიდიული სამსახურის უფროსი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 595 90 17 23



სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრი

ანა ტყეშელაშვილი - სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა მომსახურების ცენტრის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 557 50 07 07




საქმისწარმოების სამსახური

ანა მაწკეპლაძე - საქმისწარმოების სამსახურის უფროსი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 571 54 38 34


შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

ზურაბი გორდაძე - შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 577 34 32 43


სერვისების სამსახური

რობერტ ზივზივაძე - სერვისების სამსახურის უფროსი 

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 593 41 41 03


ანა ყიფიანი - ექთანი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 599 22 81 80


თამარ ბელთაძე - ექთანი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 579 90 78 55



ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

ნიკოლოზ სვანაძე - ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 595 30 88 25


უწყვეტი განათლების ცენტრი

აკაკი საღინაძე - უწყვეტი განათლების ცენტრის ხელძღვანელი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 595 50 83 33



ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ნინო ალავიძე - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 598 75 68 75


სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრი

გვანცა ჯიჩოშვილი - სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობის ცენტრის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 599 57 35 51


სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრი

მარიამ ბარბაქაძე - სწავლების ინოვაციური მეთოდების ტრენინგ ცენტრის ხელმძღვანელი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 599 08 00 08



საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური

თათია დოლიძე - საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 555 21 88 23


ჭაბუკი ჭეიშვილი - საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსის მოადგილე

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 595 33 78 00


უცხოელ სტუდენტთა შერჩევისა და მიღების სამსახური

ლაშა ჩახვაძე - უცხოელ სტუდენტთა შერჩევისა და მიღების სამსახურის უფროსი

ელ-ფოსტა: [email protected]

ტელ: 598 48 05 75