ტელეფონი+995 (431) 23 79 79

ელ ფოსტა[email protected]

მისამართიქუთაისი, წერეთლის ქ. #13

აკადემიური პერსონალი

ეკონომიკისა და ბიზნ. ფაკულტეტი

სახელიგვარიპოზიციაფაკულტეტიაფილირება
პროფესორი
1იოსებარჩვაძეპროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
2ლიაელიავაპროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
3აზაიფშირაძეპროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
4მირზახიდაშელიპროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
5პანტელეიმონკლდიაშვილიპროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
6ნიკოლოზჩიხლაძეპროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
ასოცირებული პროფესორი
7აკაკიბაკურაძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისარ არის აფილირებული
8ციცინოდავითულიანიასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისარ არის აფილირებული
9თეავალიშვილიასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისარ არის აფილირებული
10ნაირავირსალაძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისარ არის აფილირებული
11თეაკორძაძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისარ არის აფილირებული
12დავითშავიანიძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისარ არის აფილირებული
13ხათუნაშალამბერიძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისარ არის აფილირებული
14გოდერძიშანიძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისარ არის აფილირებული
15ოთარშენგელიაასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
16მაკალომთაძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
17თეონაგრიგოლაშვილიასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
18ეკატერინაბაბუნაშვილიასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
19გურანდაგობიანიასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
20ელგუჯადეისაძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
21ეკატერინევაწაძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
22რობერტკამლაძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
23გურამუფლისაშვილიასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
24დარეჯანჩხიროძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
25ციცინოძოწენიძეასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
26მაიათეთრუაშვილიასოცირებული პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
ასისტენტ პროფესორი
27ანიკალანდიაასისტენტ პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
28მალვინაყიფიანიასისტენტ პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
29ალექსანდრევაჭარაძეასისტენტ პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
30სალომეგირგვლიანიასისტენტ პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
31სერგოჩაკვეტაძეასისტენტ პროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
ასისტენტი
32მარიამიკოსტავაასისტენტიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
33ალიმიხერხაძეასისტენტიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
34ლელახელაძეასისტენტიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
მოწვეული პერსონალი
35გოდერძითევდორაძემოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
36მაიადვალიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
37ინეზაშენგელიამოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
38გოჩათუთბერიძემოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
60მაიააზმაიფარაშვილიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
61ნანალუხუტაშვილიმოწვეული ლექტორიბიზნესისა და ეკონომიკის
62ირაკლიავალიანიმოწვეული ლექტორიბიზნესისა და ეკონომიკის
63ნესტანკუტივაძემოწვეული ლექტორიბიზნესისა და ეკონომიკის


მედიცინის ფაკულტ

მედიცინის ფაკულტეტი

სახელიგვარიპოზიციაფაკულტეტიაფილირება
1სოფიოგამყრელიძეპროფესორიმედიცინააფილირებული
2ხათუნარუსაძეპროფესორიმედიცინააფილირებული
3მაიაგაგუაპროფესორიმედიცინააფილირებული
4ილიამესხიპროფესორიმედიცინააფილირებული
5დავითწიკლაურიპროფესორიმედიცინააფილირებული
6ქეთევანუკლებაპროფესორიმედიცინააფილირებული
7ხათუნადავარაშვილიპროფესორიმედიცინააფილირებული
8კახანურალიძეპროფესორიმედიცინაარ არის აფილირებული
9სოფიოჭედიაპროფესორიმედიცინაარ არის აფილირებული
ასოცირებული პროფესორი
10ჯანინააბულაძეასოცირებული პროფესორიმედიცინააფილირებული
11თინათინტყეშელაშვილიასოცირებული პროფესორიმედიცინაარ არის აფილირებული
12ნინოჯოჯუაასოცირებული პროფესორიმედიცინააფილირებული
13ეკატერინეშველიძეასოცირებული პროფესორიმედიცინააფილირებული
ასისტენტ პროფესორი
14ხატიამოსელიანიასისტენტ პროფესორიმედიცინააფილირებული
15ხათუნახუნდაძეასისტენტ პროფესორიმედიცინააფილირებული
16მაიაშენგელიაასისტენტ პროფესორიმედიცინააფილირებული
17შორენასულამანიძეასისტენტ პროფესორიმედიცინაარ არის აფილირებული
18ვაჟააგლაძეასისტენტ პროფესორიმედიცინააფილირებული
მოწვეული პერსონალი
19გიორგიგაბისონიამოწვეული ლექტორიმედიცინა
20ნინოქარსელაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
21სალომებარბაქაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
22ლაშაგოგონაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
23ნანაკვირტიამოწვეული ლექტორიმედიცინა
24სოფიოგაჩეჩილაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
25ლიაკოსტავამოწვეული ლექტორიმედიცინა
26მაკამინდორაშვილიმოწვეული ლექტორიმედიცინა
27თამარმაღრაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
28თამარპერტაიამოწვეული ლექტორიმედიცინა
29მარინედავითულიანიმოწვეული ლექტორიმედიცინა
30ეკატერინემამარდაშვილიმოწვეული ლექტორიმედიცინა
31ირაკლიხაბეიშვილიმოწვეული ლექტორიმედიცინა
32დავითთევდორაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
33გოჩაჩანქსელიანიმოწვეული ლექტორიმედიცინა
34ივანეფანცულაიამოწვეული ლექტორიმედიცინა
35გიორგიმღვდელაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
36თამთალევიძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
37მარიამკუხალაშვილიმოწვეული ლექტორიმედიცინა
38ირმაფუტურიძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
39ვასილთალაკვაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
40ლანადათუაშვილიმოწვეული ლექტორიმედიცინა
41თამარჩილინგარიშვილიმოწვეული ლექტორიმედიცინა
42ნანანანავამოწვეული ლექტორიმედიცინა
43ლალიჩხიკვაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
44ბუჭიაჩაკვეტაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
45ნოდარიმაღლაფერიძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
46პაპუნამამასახლისიმოწვეული ლექტორიმედიცინა
47თინათინგოგონაძემოწვეული ლექტორიმედიცინა
48ზაზაავალიანიმოწვეული ლექტორიმედიცინა


სამართლის დეპარტამენტი

სახელიგვარიპოზიციაფაკულტეტიაფილირება
პროფესორი
1მამუკაშენგელიაპროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისარ არის აფილირებული
2ქეთევანკუხიანიძეპროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისარ არის აფილირებული
3კობაბუაძეპროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისარ არის აფილირებული
4მანანაკოპალიანიპროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
5ბაკურლილუაშვილიპროფესორიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
ასოცირებული პროფესორი
6თამილახურციძეასოცირებული პროფესორიბიზნესისა და ეკონომიკისარ არის აფილირებული
7თათიადოლიძეასოცირებული პროფესორიბიზნესისა და ეკონომიკისარ არის აფილირებული
ასისტენტ პროფესორი
8ანამეძმარიაშვილიასისტენტ პროფესორიბიზნესისა და ეკონომიკისაფილირებული
9გელასიორდიაასისტენტ პროფესორიბიზნესისა და ეკონომიკისაფილირებული
10დავითდვალიასისტენტ პროფესორიბიზნესისა და ეკონომიკისაფილირებული
ასისტენტი
11თამარმსხვილიძეასისტენტიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
12ბექაქებულაძეასისტენტიეკონომიკისა და ბიზნესისარ არის აფილირებული
13ნინოთვალთვაძეასისტენტიეკონომიკისა და ბიზნესისაფილირებული
მოწვეული პერსონალი
14ნინოხუხუამოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
15სოფიოყუბანეიშვილიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
16ეთერგზირიშვილიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
17ციცინოკიკვაძემოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
18სალომეკუპრაშვილიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
19ნანამარღანიამოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
20თამარჭარბაძემოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
21სალომენიჟარაძემოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
22ანახუჯაძემოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
23ლევანმესხორაძემოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
24იოსებკელენჯერიძემოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის
25ჭაბუკიჭეიშვილიმოწვეული ლექტორიეკონომიკისა და ბიზნესის